Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës

Fillimi Lajme dhe ngjarje


Komunikatë për medie - 19.11.2010

Data 19.11.2010, Prishtinë

Komunikatë për media

 

Sot, me datë 19 Nëntor 2010, Kryetari i FSSHK-së, dr. Blerim Syla, së bashku me Nënkryetarin e FSSHK-së, z. Blerim Delija dhe  Kryetarin e Këshillit Drejtues të FSSHK-së, dr. Jahir Lajqi, me qëllim të përkrahjes së plotë të punëtorëve shëndetësor të QKMF-Mitrovicë, iu janë bashkangjitur protestës në përkrahje të kolegut Dr. Veton Pllana, i cili ditë më parë është sulmuar fizikisht nga përcjellësit e pacientit. Me këtë veprim të strukturës më të lartë të FSSHK-së, edhe një herë vërtetohet angazhimi dhe përpjekja e organizimit sindikal në sektorin e shëndetësisë, që t’iu dalë në krahë të gjithë punëtorëve shëndetësor pa marr parasysh se a janë anëtar të FSSHK-së apo jo. Në këtë drejtim, udhëheqësit e lartë të FSSHK-së konfirmojnë vendosshmërinë për të parandaluar veprimet barbare të personave të pandërgjegjshëm, të cilët cenojnë integritetin personal dhe fizik të punëtorëve shëndetësor.

FSSHK-ja, edhe një herë apelon tek organet kompetente, që të ushtrojnë pushtetin e tyre të garantuar me Kushtetutë dhe Ligj, në mënyrë që personat që ndërmarrin këto veprime, të sillen para drejtësisë dhe tu shqiptohet dënimi meritor

Kryetari I FSSHK-së – Dr. Blerim Syla

 

Komunikatë për medie - 18.11.2010

Data 18.11.2010, Prishtinë

 

Komunikatë për media

 

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSSHK), duke përsëritur tash e disa herë apelin për marrjen masave preventive për ndaljen e dhunës ndaj punëtorëve shëndetësor në vendin e punës, edhe një herë dënon ashpër sulmin ndaj punëtorit shëndetësor, Dr. Veton Pllana, pranë QKMF-Mitrovicë. Duke i përkrahur fuqishëm punëtorët shëndetësor të këtij institucioni, të cilët nuk hezituan të protestojnë në përkrahje të kolegut të tyre, FSSHK-ja shpreh zhgënjimin për dhunën fizike të shprehur ndaj punëtorëve shëndetësor, që ka tiparet klasike të një barbarizmi mesjetar. Edhe njëherë, me përgjegjësi të plotë si organizatë e cila përfaqëson punëtorët shëndetësor në mbarë territorin e Republikës së Kosovës, kërkojmë nga organet kompetente që urgjentisht ti ndërmarrin të gjitha hapat dhe masat e nevojshme për krijimin e sigurisë në vendin e punës për të gjithë personelin e sektorit shëndetësor. Njëherit FSSHK-ja i jep përkrahje të plotë Sindikatës së Shëndetësisë pranë QMF-ve Mitrovicë lidhur me vendimin e organizimit të protestës tre-ditore nga kjo Sindikatë.

Shpresojmë ky rast do të paraqet kapitullin përmbyllës të terrorizimit të njerëzve të cilët japin mundin për të shpëtuar jetë.

Kryetari I FSSHK-së – Dr. Blerim Syla

 

Urimi i FSSHK-së me rastin e festës së Kurban Bajramit

Të nderuar lider të sindikatave, anëtarë dhe qytetar,

 

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSSHK), nën patronatin e Kryetarit të FSSHK-së, dr. Blerim Syla, Kryesisë së Federatës dhe stafit profesional, në emër të FSSHK-së Ju urojnë Festën e Kurban Bajramit të gjithë liderëve sindikal të Federatës, anëtarëve të saj, si dhe mbar popullilt të Republikës së Kosovës. Me këtë rast, FSSHK-ja ju dëshiron shëndet, paqe dhe mirëqenie në familjet e Juaja dhe shoqërisë Tuaj. Shpresojmë, se çdo festë do të na sjellë begati dhe unifikim në arritjen e qëllimeve Tona të përbashkëta.

15.11.2010, Prishtinë

Me respekt,

Kryetari i FSSHK-së - dr. Blerim Syla

 

Vendimet dhe Konkluzionet nga mbledhjes e Kryesisë së Federatës - 29-30.11.2010

 

Më shumë...
 

Mbahet Konferenca Zgjedhore e Komitetit të Rinisë së FSSHK-së

Prishtinë, 4 Nëntor 2010 - Në bazë të skadimit të mandatit të Kryesisë së Komitetit të Rinisë së FSSHK-së, me 4 nëntor është mbajtur Konferenca e II-të zgjedhore e Komitetit të Rinisë së FSSHK-së. Me këtë rast, sipas normimeve statutare, është bërë edhe harmonizimi i organeve të bazuara në ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të FSSHK-së, ku tani Komiteti i Rinisë parashihet si organ statutar i cili përfaqëson grupmoshën e anëtarëve të Federatës deri në moshën 35 vjeçare. Në këtë Konferencë kanë marr pjesë përfaqësuesit e të gjitha Sindikatave, sipas çelësit të përfaqësimit ku secila sindikatë është përfaqësuar me 1 delegatë për çdo 100 anëtarë të Federatës. Konferenca u hap me fjalën përshëndetëse të Kryetarit të FSSHK-së, Dr. Blerim Syla, i cili shprehi kënaqësinë për interesimin e të rinjëve për t'iu bashkuar aktivitetit sindikal. Me këtë rast, është bërë miratimi i Rregullores së Punës, sipas të cilës vazhduan punimet e Konferencës. Në këtë Konferencë Zgjedhore u zgjodh Kryesia e Komitetit të Rinisë, ku edhe u zgjodhë Kryetari i Komitetit të Rinisë. Në këtë garë u kandiduan 6 delegatë: Jehona Kuqi, Ardian Xhemëshiti, Majlinda Haxhollli, Enis Shabani, Anita Shala dhe Arben Kastrati. Zgjedhjet u monitoruan nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Federatës dhe Komisioni Verifukues, të cilët sipas vërtetimit të gjendjes faktike dhe juridike, i shpallën rezultatet përfundimtare. Sipas këtyre rezultateteve, u zgjodh Kryesia e Komitetit prej pesë anëtarëve, ku në bazë të shumicës së votave si kryetari i komitetit u zgjodh z. Enis Shabani, dy nënkryetar  Ardian Xhemëshiti dhe Majlinda Haxholli dhe dy anëtarë të Kryesisë, Anita Shala dhe Arben Kastrati. Punimet e saj Konferenca  i përfundoi me përmbylljen e procesit zgjedhor dhe fjalimin e kryetarit të komitetit të rinisë. Më poshtë do të paraqesim në mënyrë grafike, rezultatet nga zgjedhjet e komitetit të rinisë.

 

 

Miratohet Ligji i Punës - FSSHK e fitoi betejën, por lufta nuk mbaroi

Prishtinë, 03. Nëntor. 2010 - Pas leximit të dytë të projekt-ligjit të punës, Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi ligjin e punës, pas miratimit të 47 amandamenteve të propozuara nga Komisioni parlamentar për shëndetësi dhe mirëqenie sociale dhe amandamentet e propozuara nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Miratimi i ligjit të punës paraqet një të arritur të madhe për shtresën e punëmarrësve të Kosovës, por konsiderohet edhe një e arritur e madhe për shtetin e Kosovës pasi që ky ligj paraqet një nga bërthamat e legjislacionit vendor. Andaj, duke marr parasysh aktivitetin e Federatës për nxjerrjen e një ligji kualitativ dhe garantues të të drejtave të punëmarrësve. I gjithë aktiviteti i Federatës, i cili u organizua nën patronatin e Kryetarit të Federatës, Dr. Blerim Syla, konsiderohet si një aktivitet me rezultat që dha një frytë të çmueshëm, gjegjësisht miratimin e ligjit të punës së bashku me amandamentet e propozuara nga Federata dhe të përkrahura nga më se 8 000 nënshkrime të peticionit për pushimin e lehonisë.

Tani Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës nuk do të pushon me aktivitete e saj, dhe konkretisht në agjendën e saj si pikë kryesore është krijimi i skemës për sigurime shëndetësore, duke pregatitur një ligj kualitativ mbi sigurimet shëndetësore. Prandaj, FSSHK-ja vazhdon betejat e saj për realizimin e kërkesave të plota të punëtorëve shëndetësorë në veçanti, punëtorëve të gjitha profileve në përgjithësi.

 

Punëtorët shëndetësor, sërish objekt i sulmit fizik

Gjilan, 02. Nëntor. 2010 - Në repartin e emergjencës të Spitalit Rajonal të Gjilanit, në orët e mesditës, punëtorët e këtij reparti, Ismajl Basha (1974) - teknik i emregjencës dhe Florim Ibrahimi (1983)-teknik i emergjencës, janë sulmuar në mënyrë brutale nga përcjellësit e pacijentit i cili u pranua për kurim pranë Spitalit Rajonal të Gjilanit. Federata me të marrit e informatave nga tereni, ka kontaktuar në mënyrë urgjente me Kryetarin e Sindikatës së SR-Gjilan, Dr. Selami Kurteshi, i cili në mënyrë të hollësishme e ka njoftuar Federatës mbi sulmin e krzer ndaj punëtorëve shëndetësorë. Me këtë rast, Dr.Kurteshi ka informuar Federatën, se në ditën e nesërme, gjegjësisht më 03.11.2010, punëtorët shëndetësor të SR-Gjilan do të mbajnë një protestë një orëshe, e cila do të organizohet nën patronatin e Sindikatës së SR-Gjilan. Federata shpreh indinjatën e thellë për këtë rast me motive të ulta, ku siguron anëtarët e saj se do të ndërmarr të gjithë hapat e nevojshëm me qëllim të luftimit të kësaj dukurie negative.

 

Nënshkruhet memorandumi rajonal në mes të FSSHK-së dhe sindikatave rajonale

Prishtinë, 14 tetor 2010 - Në punimet e ditës së dytë të Konferencës së I-rë Rajonale, me iniciativën e kryetarit të FSSHK-së, Dr. Blerim Syla, dhe pajtimin e përfaqësuesve të sindikatave simotra të rajonit, është nënshkruar memorandum bashkpunimi. FSSHK-ja si nikoqire e kësaj konference, ka inicuar që kjo konferencë të marr karakter tradicional, dhe që mbajtja e saj të bëhet për çdo vit në mënyrë tradicionale. Për ta forcuar bashkpunimin rajonal, duke ofruar ndihmes sindikale të ndërsjellë, me këtë memorandum synohet që të bëhet unifikimi i forcave sindikale në rajon. Ky memorandum është mirëpritur nga të gjithë përfaqësuesit në këtë konferencë, dhe është nënshkruar nga të njejtit. Më poshtë ju sjellim origjinalin e këtyre memorandumeve në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.Duke u mbështetur në misionin solidar, ndërgjegjies dhe përgjegjësisë humane, autorizimin përfaqësues të punëmarrësve, në cilësinë e subjekteve të pavarura, me mirëbesim nxjerrim këtë:

M E M O R A N D U M

Bashkëpunimi

Më shumë...
 

FSSHK-ja dhe AMK-ja zyrtarizojnë bashkëpunimin

Prishtinë, 14. tetor. 2010 - Me rastin e mbajtjes së Konferencës së I-rë Rajonale, të organizuar nga FSSHK-ja, Kryetari i FSSHK-së, Dr. Blerim Syla, nënshkroi memorandum bashkpunimi me prof. assoc. Dr. Naser Ramadani, Kryetar i Akademisë së Mjekëve të Kosovës (AMK). Me këtë memorandum, palët synojnë një bashkpunim të ngushtë, qoftë në sferën e përgjithshme të sektorit të shëndetësisë, si dhe mbrojtjen dhe avansimin e stafit profesional mjekësor. Me këtë akt mirëkuptimi, synohet që të bashkohen forcat e këtyre dy subjekteve relevante, në drejtim të ngritjes së kapaciteteve dhe kushteve të përgjithshme në sektorin e shëndetësisë në Republikën e Kosovës. Më poshtë ju sjellim memorandumin në teskt origjinal të nënshkruar nga kryetarët e këtyre dy subjekteve.

 

Më shumë...
 

FSSHK-ja nikoqire e Konferencës Rajonale

Prishtinë, 12 tetor 2010 - Në kuadër të realizimit të projektit " Ndërtimi i dialogut social në sektorin e shëndetësisë në Kosovë", në bashkpunim me Qendrën për solidaritet sindikal të Finlandës, FSSHK-ja organizon Konferencën rajonal dy-ditore (13-14 tetor, Prishtinë), me temë "Sigurimet shëndetësore dhe dialogu social ".  Në këtë konferencë do të marrin pjesë përfaqësuesit e të gjitha vendeve të rajonit, duke përfshirë përfaqësuesit nga: Shqipëria, Kroacia, Serbia, Mali i zi, Maqedonia, Bosnia dhe Hercegovina. Në këtë Konferencë do të marr pjesë edhe përfaqësuesi i zyrës për evropën jug-lindore, z. Josef Krejbych, si dhe në nivel ekspetësh do të jenë prezent mysafir nga Kanada dhe Finlanda. Gjithashtu në këtë konferencë do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e insititucioneve vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. I gjithë organizimi mbahet nën patronatin e Kryetarit të FSSHK-së, Dr. Blerim Syla.

 

Mbahet mbledhja e Këshillit Drejtues të BSPK-së, Naim Makolli zgjedhet nënkryetar i BSPK-së

Suharekë, 07. shtator. 2010 - Më 07 shtator, në Suharekë është mbajtur mbledhja e Këshillit Drejtues të BSPK-së. Në këtë mbledhje, përpos delegatëve të rregullt të sindikatave anëtare të BSPK-së, ishte prezent edhe koordinatorja e zyrës së ITUC-ut për Evropën Jug-Lindore, znj. Enisa Salimoviç. Kjo mbledhje u mabjtë në drejtim të implementimit të rekomandimeve të ITUC-ut për reformimin e BSPK-së, si dhe angazhimeve të BSPK-së sipas këtyre rekomandimeve. Në suazën e implemnitimit të rekomanidmeve të ITUC-ut, në këtë mbledhje është bërë edhe zgjedhja e Nënkryetarit të BSPK-së, ku si kandidat i vetëm është prezentuar z. Naim Makolli. Përzgjedhja e z. Naim Makollit është bërë me koncenzus të delegatëve të pranishëm. Në këtë mbledhje janë diskutuar edhe çështjet tjera me rëndësi.

 

Komunikatë për medie - 06.10.2010

Data 06.10.2010, Prishtinë

 

Komunikatë për medie

 

Me qëllim të arritjes të së drejtës në realizimin e shtesës në pagë prej 44 eurove për vitin 2009, punëtorët shëndetësor të QMF-ve të komunës së Podujevës, të organizuar nën ombrellën e Sindikatës së QMF-Podujevë, vazhduan edhe sot grevën e tyre. Këshilli grevistë, edhe pas tentimeve për ndërtimin e dialogut social të mbështetur në frymën e mirëkuptimit, nuk arritën që pas takimit me kryetarin e KK Podujevë të lidhin një marrëveshje mbi kthimin e borxheve të komunës ndaj punëtorëve shëndetësor. Të pakënaqur me premtime gojore dhe mos arritjen e një marrëveshje me shkrim me kryetarin e KK Podujevë, Këshilli grevistë vendosi që të vazhdon grevën në të gjitha njësit e QMF-ve të Podujevës, deri në realizimin e një marrëveshjeje me shkrim, me të cilën do të garantohej zbatimi i plotë i detyrimit ekzistues ndaj punëtorëve shëndetësor të kësaj komune. Me këtë rast, në shenjë të përkrahjes për punëtorët shëndetësor të Komunës së Podujevës, që të dy nënkryetarët e FSSHK-së, z.Blerim Delija dhe z.Naim Makolli, vizituan grevistët e QMF-ve të Podujevës dhe shprehën përkrahjen e plotë të Federatës për masat e tyre sindikale, deri në realizimin e kërkesave të tyre legjitime.

 

Kryetari I FSSHK-së – Dr. Blerim Syla

 

Komunikatë për medie - 05.10.2010

Data 05.10.2010, Prishtinë

 

 

Komunikatë për medie

 

Ministria e Shëndetësisë si organ më i lartë menaxhues i sistemit shëndetësor në territorin e Republikës së Kosovës, edhe njëherë dëshmon se nuk është e interesuar për gjendjen e punëtorëve shëndetësor dhe paraqitet si sabotues kryesor i dialogut social në nivel vendi. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, e ndërgjegjshme para anëtarëve të saj parimisht, dhe punëtorëve shëndetësor në përgjithësi, tenton që të zhvillon marrëdhënie korrekte dhe në interes të përmirësimit të mirëqenies sociale të punëtorëve shëndetësor, prapë iu është dëshmuar  jo sinqeriteti i udhëheqësisë së MSH-së. Me kërkesën e Kryetarit të FSSHK-së, është kërkuar një takim me Sekretarin permanent të MSH-së, i cili refuzon takimin pa arsye. Me këtë veprim konfirmohet neglizhenca e këtij institucioni për rolin që e gëzon sipas autorizimeve ligjore, dhe vërtetohet angazhimi më i madh politik e partiak sesa evitimi i problemeve në sistemin shëndetësorë. Si ministri, si ish-U.D i sekretarit, po ashtu edhe sekretari permanent nuk kanë dëshmuar asnjëherë gatishmërinë e tyre që të ballafaqohen me realitetin e mjerë të punëtorëve shëndetësor. Duke marr parasysh të gjitha tentativat e sabotimit të dialogut social nga ana e MSH-së, brishtësisë së komunikimit në mes të FSSHK-së dhe MSH-së, definitivisht krijohen rrethanat të detyrueshme që FSSHK-ja të nisë procedurë gjyqësore kundër MSH-së për shkak të shkeljes së Kontratës Kolektive dhe shkeljeve të procedurave administrative. Gjithashtu, organet kompetente të FSSHK-së, do të shqyrtojnë situatën e krijuar nga MSH-ja, dhe konform gjendjes do të vendosin për masat sindikale që duhet të ndërmerren. FSSHK-ja edhe një herë i bënë thirrje publike Ministrit dhe Sekretarit, që të merren me problemet në shëndetësi duke i lënë anash aktivitetet partiake dhe të fillojnë dialogun sa më parë me FSSHK-në, për zgjidhjen e problemeve në shëndetësi.

 

Kryetari I FSSHK-së – Dr. Blerim Syla

 

Kryetari i FSSHK-së takohet me Kryetarin e Akademisë së Mjekëve të Kosovës

Prishtinë 01.tetor.2010 - Kryetari i FSSHK-së, Dr. Blerim Syla, takoi Kryetarin e Akademisë së Mjekëve të Kosovës, Dr. Naser Ramadani. Ky takim u realizua në vazhdën e angazhimeve të Dr. Blerim Sylës, që përmes kontakteve me shoqatat përfaqësuese të stafit profesional mjekësor, të ndërmerret një inciativë gjithë përfshirëse për një veprim konkret me qëllim të përmirësimit dhe ngritjes së kapaciteteve profesionale në sektorin shëndetësor. Gjatë takimit u diskutuan shumë çështje të rëndësishme lidhur me gjendjen e sistemit shëndetësor në Republikën e Kosovës, si dhe për gjendjen e stafit mjekësor në vendin tonë. Në këtë takim u konkludua nevoja e përpilimit dhe nënshkrimit të një memorandumi në mes të dy subjekteve, me të cilën do të vihej një bashkpunim afatgjatë në mes të FSSHK-së dhe AMK-së.

 

Komunikatë për medie - 01.10.2010

Data 01.10.2010, Prishtinë

 

 

Komunikatë për medie

 

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSSHK), me rastin e sulmit fizik ndaj mjekut dhe kolegut tanë Dr. Arsim Morina, shprehë indinjatën e thellë për këtë vepër terrorizuese. Ngrisim zërin tonë, të vendosur që të mbrojmë dinjitetin dhe vlerën njerëzore, që një herë e përgjithmonë këto veprime barbare të ndalen dhe të gjejnë dënimin meritor për kryerësit e këtyre veprimeve. Në këtë drejtim apelojmë tek i tërë komuniteti kosovar, e në veçanti tek organet e sigurisë që të ndërmerren të gjitha masat që i parasheh ligji, në mënyrë që personat e tillë të sjellën para drejtësisë. Sindikata e QKUK-së do të mbledhë kryesinë e saj që të shqyrton rastin në fjalë ku do të ndërmerren hapat mëtutjeshëm në përputhje me vendimet e marra nga Këshilli Drejtues i FSSHK-së. FSSHK-ja dhe Sindikata e QKUK-së do të përdorë të gjithë autoritetin në mbrojtje të punëtorëve shëndetësor dhe anëtarëve të saj.

 

Kryetari i FSSHK-së – Dr. Blerim Syla

 

Vendimet e Kryesisë së Federatës

Duke u mbështetur në dispozitat e Statutit të FSSHK-së, neni 27 paragrafi 1 pika d, në mbledhjen e rregulltë të Kryesisë së Federatës, me datën 28.09.2010, Kryesia e Federatës nxjerrë këtë:

 

 

V E N D I M

 

 

1. Me të cilin votohet propozim-pakoja për formimin e Komisioneve të Federatës, i cili do ti parashtrohet Këshillit Drejtues të Federatës për votim.

2.  Sipas kësaj pakoje, Komisionet e Federatës do të jenë të përbëra nga këto struktura:

 

Më shumë...
 

Vendimet e Këshillit Drejtues të Federatës

Në mbështetje të nenit 22 paragrafit 5 i Statutit të Federatës të Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, Këshilli Drejtues I Federatës në mbledhjen e mbajtur më 28.09.2010, nxjerrë këtë:

 

 

V E N D I M

1. Këshilli Drejtues i Federatës, pas propozim-vendimit të Kryesisë së Federatës, të paraqitur në mbledhjen e datës 28.09.2010, në procedurë të votimit me shumicë të votave miratoj propozim-pakon për Komisionet e Federatës.

2. Sipas propozim-pakos, Komisionet e Federatës do të jenë në këtë përbërje:

 

Më shumë...
 

Konkluzionet e Këshillit Drejtues të Federatës

Në mbështetje të nenit 22 paragrafit 5 i Statutit të Federatës të Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, Këshilli Drejtues I Federatës në mbledhjen e mbajtur më 28.09.2010, nxjerrë këtë:

 

 

K O N K L U Z I O N

  1. Të formulohet kërkesa për dhënie të përgjegjësisë nga ana e ministrit të shëndetësisë, për gjendjen momentale në shëndetësi.
  2. Kjo përgjegjësi të konstatohet që nga fillimi i mandatit të ministrit e deri në periudhën momentale.
  3. Këshilli drejtues i Federatës rekomandon që kjo kërkesë të proklamohet në urgjencë.

 

Më shumë...
 

Komunikatë për medie - 22.09.2010

Data 22.09.2010, Prishtinë

 

 

Komunikatë për medie

 

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSSHK), me rastin e mbajtjes së protestave të punëtorëve shëndetësorë të kujdesit primar në komunën e Gjakovës dhe Podujevës mbi çështjen e mos pagimit të shtesës së 44 eurove për vitin 2009, shpreh përkrahjen e fuqishme për punëtorët shëndetësor të këtyre komunave. FSSHK-ja, konsideron se kërkesat e këtyre punëtorëve janë legjitime dhe të drejta, andaj, Federata si përfaqësuese në nivelin më të lartë të vendit, përkrah këto aksione sindikale që kanë për qëllim realizimin e të drejtave të punëtorëve shëndetësorë. FSSHK-ja konsideron, se të gjitha subjektet relevante duhet të ndërgjegjësohen për plotësimin e këtyre obligimeve, duke marr parasysh në vend të parë interesin e punëtorëve shëndetësor. Në këtë drejtim, Federata do të përkrah çdo masë sindikale në të ardhmen të organizuara nga Sindikatat përbërëse të Federatës, në rast se këto kërkesa do të neglizhohen nga ana e autoriteteve komunale. Njëherit, FSSHK-ja falënderon pjesëmarrësit  e këtyre protestave për sjelljen e tyre dinjitoze në këto organizime, si dhe forcat e sigurisë të cilat siguruan një ambient të sigurt për mbarëvajtjen e protestave.

 

 

Kryetari I FSSHK-së – Dr. Blerim Syla

 

MEF-i i përgjigjet kërkesës së FSSHK-së

Prishtinë, 21 Shtator 2010 - Pas dërgimit të kërkesës të FSSHK-së (datës 08.09.2010), mbi çalimin e realizimit të shtesës 44 eurove në disa komuna të Republikës së Kosovës, e cila iu dërgua Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (MEF), Ministrisë së Shëndetësisë (MSH) dhe Ministrisë së Administratës Publike (MAP), FSSHK-ja ka pranuar përgjigjien me shkrim nga MEF-i. Në përgjigjien në formë të shkruar dhe të nënshkruar nga Sekretari i Përheshëm pranë MEF-it, z. Naim Bahtiu, është konfirmuar se mjetet financiare mbi shtesën prej 44 eurove për vitin 2010, që përfshinë periudhën nga 1 janari 2010 - 31 dhjetor 2010, janë ndarë mjetet për këtë periudhë, e të cilat janë konfirmuar edhe nga rishikimi i buxhetit për gjashtë mujorin e dytë të këtij viti. Me këtë shkresë, MEF-i ka siguruar se të gjitha mjetet financiare janë të parapara me vija buxhetore të vitit 2010, dhe se e gjithë kjo problematik bie nën përgjegjësinë e pushtetit lokal, që janë të obliguar të menaxhojnë sistemin shëndetësorë në nivelin e kujdesit primar.

 

Më shumë...
 


Page 4 of 5

Statuti i FSSHK-së